Rokycanova 2798 - 5. patro, Pardubice

 • 775 000 850

 • [email protected]

  ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE

  Ultrazvukové vyšetření

  Kardiotokografické vyšetření
  pro těhotné ženy

  Těhotenská poradna
  se zajištěním prvotrimestrálního screeningu

  Preventivní gynekologické vyšetření
  u žen a dívek

  Antikoncepce a antikoncepční poradna
  komplexní poradenství

  Zavádění nitroděložních tělísek
  a aplikace antikoncepčních injekcí

  Poradna pro ženy
  v období přechodu

  Očkování proti rakovině děložního čípku
  třemi dostupnými vakcínami

  Biopsie čípku děložního

  Léčba neplodnosti
  poradna s přímým kontaktem na IVF centra

  Aktuality

  Nepřehlédněte