ROZSAH POSKYTOVANÉ PÉČE

Ultrazvukové vyšetření

Kardiotokografické vyšetření
pro těhotné ženy

Těhotenská poradna
se zajištěním prvotrimestrálního screeningu

Preventivní gynekologické vyšetření
u žen a dívek

Antikoncepce a antikoncepční poradna
komplexní poradenství

Zavádění nitroděložních tělísek
a aplikace antikoncepčních injekcí

Poradna pro ženy
v období přechodu

Očkování proti rakovině děložního čípku
třemi dostupnými vakcínami

Biopsie čípku děložního

Léčba neplodnosti
poradna s přímým kontaktem na IVF centra

Aktuality

Nepřehlédněte